Topic Patient Education

 1. Price: $12.95

  Credits:

  • AANP 1.0 CH / 0.33 APH
  • DC - BON 1.0 CH
  • FL - BON 1.0 CH
  • GA - BON 1.0 CH
  Test Code: JAANP0820
  Published: Aug 2020
  Expires: 9/1/2021
  Required Passing Score: 13/18 (72%)
  Authors: Annie Pedlar, DNP, RN; Prabjot (Jodie) Sandhu, DNP, FNP-C, PA-C, CNL
 2. Price: $17.95

  Credits:

  • ANCC 1.5 CH
  • DC - BON 1.5 CH
  • FL - BON 1.5 CH
  • GA - BON 1.5 CH
  Test Code: NT0720
  Published: Jul/Aug 2020
  Expires: 6/3/2022
  Sources: Nutrition Today
  Required Passing Score: 13/18 (72%)
  Authors: Kathryn M. Kolasa, PhD, RDN, LDN; Gina C. Firnhaber, PhD, RN; Kay Craven, MPH, RDN, LDN, CDE
 3. Price: $15.00

  Credits:

  • ANCC 1.5 CH
  • DC - BON 1.5 CH
  • FL - BON 1.5 CH
  • GA - BON 1.5 CH
  Test Code: ON0720A
  Published: Jul/Aug 2020
  Expires: 9/2/2022
  Required Passing Score: 14/19 (73%)
  Authors: Julie L. Giardina, DNP, APRN, FNP-BC; Katrina Embrey, DNS, RN; Kathy Morris, EdD, RN; Helen M. Taggart, PhD, RN;
  Specialties: Orthopaedics
 4. Price: $15.00

  Credits:

  • ANCC 1.5 CH
  • DC - BON 1.5 CH
  • FL - BON 1.5 CH
  • GA - BON 1.5 CH
  Test Code: ON0720B
  Published: Jul/Aug 2020
  Expires: 9/2/2022
  Required Passing Score: 13/18 (72%)
  Authors: Jung-Hua Shao, PhD, RN; Kuang-Hui Yu, PhD; Su-Hui Chen, PhD, RN
  Specialties: Orthopaedics
 5. Price: $21.95

  Credits:

  • ANCC 2.0 CH
  • DC - BON 2.0 CH
  • FL - BON 2.0 CH
  • GA - BON 2.0 CH
  Test Code: AJN0520-O
  Published: May 2020
  Expires: 6/4/2022
  Required Passing Score: 21/30 (70%)
  Authors: Nicole J. Davis, PhD, MSN, AGPCNP-BC, GNP-BC; C, Jean F. Wyman, PhD, MSN, GNPBC, FAAN; Suzanne Gubitosa, MS, BSN, AGPCNP-BC, CWOCN, CFCN; LaTonya Pretty, MSN, BSN, AGPCNP-BC, CMSRN;
  Categories: Geriatrics
  Specialties: Gerontology
 6. Price: $17.95

  Credits:

  • ANCC 1.5 CH
  • DC - BON 1.5 CH
  • FL - BON 1.5 CH
  • GA - BON 1.5 CH
  Test Code: JWOCN0520B
  Published: May/Jun 2020
  Expires: 6/3/2022
  Required Passing Score: 13/18 (72%)
  Authors: Jin Liu, MSN; Qian Lu, PhD; Dong Pang, PhD; Ping Yang, MSN; Sanli Jin, PhD; Geheng Yuan, MD; Xin Qi, MD; Bing Wen, MD; Yanming Ding, BSN; Xiaohui Guo, MD
  Specialties: Diabetes, Endocrinology, Wound
 7. Price: $17.95

  Credits:

  • ANCC 1.5 CH
  • DC - BON 1.5 CH
  • FL - BON 1.5 CH
  • GA - BON 1.5 CH
  Test Code: CIN0220
  Published: February 2020
  Expires: 12/3/2021
  Required Passing Score: 12/17 (70%)
  Authors: Rebecca C. Mueller, PhD, RN, FNP-BC
 8. Price: $17.95

  Credits:

  • ANCC 1.5 CH
  • DC - BON 1.5 CH
  • FL - BON 1.5 CH
  • GA - BON 1.5 CH
  Test Code: JNCQ0120
  Published: Jan/Mar 2020
  Expires: 3/4/2022
  Required Passing Score: 14/19 (73%)
  Authors: Eileen Murtha, DNP, RN, APRN, FNP-C; Betty Elder, PhD, RN; Mary Faragher, MSN, APRN, FNP-C
 9. Price: $15.00

  Credits:

  • ANCC 1.5 CH
  • DC - BON 1.5 CH
  • FL - BON 1.5 CH
  • GA - BON 1.5 CH
  Test Code: ON0120B
  Published: Jan/Feb 2020
  Expires: 12/3/2021
  Required Passing Score: 13/18 (72%)
  Authors: Renee Causey-Upton, PhD, OTD, MS, OTR/L; Dana M. Howell, PhD, OTD, OTR/L, FAOTA; Patrick H. Kitzman, PhD, PT; Melba G. Custer, PhD, OT/L; Emily V. Dressler, PhD
 10. Price: $17.95

  Credits:

  • ANCC 1.5 CH
  • DC - BON 1.5 CH
  • FL - BON 1.5 CH
  • GA - BON 1.5 CH
  Test Code: JHPN1219B
  Published: December 2019
  Expires: 9/3/2021
  Required Passing Score: 14/19 (73%)
  Authors: Daniel J. Weiss, DNP, RN, CHPN ; Sue Robertson, PhD, RN;Joy R. Goebel, PhD, RN, FPCN

Viewing 1–10 of 45