Topic Bispectral Index

 1. Price: $17.95

  Credits:

  • ANCC 1.5 CH
  • DC - BON 1.5 CH
  • FL - BON 1.5 CH
  • GA - BON 1.5 CH
  Test Code: JTN0921A
  Published: Sep/Oct 2021
  Expires: 9/6/2024
  Required Passing Score: 8/10 (80%)
  Authors: Dan Shi, MM; Chen Shen, BS; Jiayu Wu, MM; Feng Xu, MM; Zhizhong Feng, BS; Dingchao Xiang, MM; Jianjun Li, BS; Junhui Chen, MD
  Specialties: Critical Care, Emergency, Trauma

Viewing 1–1 of 1